Javno naročilo za izdelavo konservatorskega načrta za spomenik Ajdovščina - Pilonova galerija (EID: 1 - 24865)

datum: 29.06.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za izdelavo konservatorskega načrta za spomenik Ajdovščina - Pilonova galerija (EID: 1 - 24865)

Javno naročilo za izdelavo konservatorskega načrta načrta za spomenik Ajdovščina - Pilonova galerija je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN004195/2023-W01 dne 29.6.2023, popravek pa dne 13.7.2023 pod številko JN004195/2023-K01.  

Rok za oddajo ponudb je 25.7.2023 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN .

Ponudniki lahko komunicirajo le pisno preko portala javnih naročil do 20.7.2023 do 12.00 ure. 

 

SLIKA               

 

SLIKA