Javno naročilo za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici - FAZA 2

datum: 03.07.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici - FAZA 2. 

Javno naročilo za ozelenitev javnih površin v Ajdovščini in njeni okolici je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN004285/2023-W01 dne 3.7.2023. 

Rok za oddajo ponudb je 26.7.2023 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN. 

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno preko portala javnih naročil do 12.7.2023 do 12.00 ure.