Javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in hišnih priključkov Plače

datum: 04.07.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in hišnih priključkov Plače. 

Javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in hišnih priključkov Plače je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN004321/2023-W01 dne 4.7.2023. 

Rok za oddajo ponudb je 23.8.2023 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN

Ponudniki lahko z naročnikom komunicirajo le pisno preko portala javnih naročil do 9.8.2023 do 12.00 ure.