Javno naročilo za gradnjo komunalne infrastrukture v Poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev zahod

datum: 17.08.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za gradnjo komunalne infrastrukture v poslovno ekonomski coni Ajdovščina - širitev zahod. 

Javno naročilo za gradnjo komunalne infrastrukture je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN005367/2023-W01 dne 17.8.2023. 

Rok za oddajo ponudb je 8.9.2023 do 9.00 ure. Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN

 

Predmetni projekt je del Slovenskega načrta za okrevanje in odpornost, ki ga financira Evropska unija. Cilj načrta za okrevanje in odpornost (NOO) - Razvojno področje : Zeleni prehod Komponenta Čisto in varno okolje (C1 K3) so naložbe v zamnjševanje poplavne ogroženosti z dvigom protipoplavne varnosti in preprečevanjem posledic poplav. 

 

SLIKA

 

SLIKA