Javno naročilo za izgradnjo pločnika v PC Gojače - 2. faza

datum: 05.09.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za izgradnjo pločnika v PC Gojače - 2. faza. 

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN005743/2023-W01 dne 5.9.2023. 

Rok za oddajo ponudb je 28.9.2023 do 9.00 ure. 

Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN.