Javno naročilo za novogradnjo športnega parka Skrilje

datum: 20.10.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za novogradnjo športnega parka Skrilje. 

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN006894/2023-W01 dne 20.10.2023.

Rok za oddajo ponudb je 20.11.2023 do 9:00 ure. 

Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN