Javno naročilo za izvajanje del nadzornega inženirja in koordinatorja VZD za izvedbo projektov "Vodovod Stomaž" in "Odvajanje in čiščenje odpadnih vod Stomaž"

datum: 20.10.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za izvajanje del nadzornega inženirja in koordinatorja VZD za izvedbo projektov "Vodovod Stomaž" in "Odvajanje in čiščenje odpadnih vod Stomaž". 

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN006896/2023-W01 dne 20.10.2023.

Rok za oddajo ponudb je 16.11.2023 do 9:00 ure. 

Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN. 

 

SLIKA

 

SLIKA