Javno naročilo za gradnjo vodovoda in kanalizacije Stomaž

datum: 05.12.2023
kategorija: Javna naročila

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo za gradnjo vodovoda in kanalizacije Stomaž. 

Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod zaporedno številko JN008054/2023-W01 z dne 5.12.2023. 

Rok za oddajo ponudb je 10.1.2024 do 9.00 ure. 

Ponudbe je potrebno oddati v elektronski obliki preko informacijskega portala eJN. 

 

Predmet javnega naročila je razdeljen na dva sklopa, in sicer:

Sklop 1 - Vodovod Stomaž: projekt sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje "Next Generation EU" iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ukrep: Zeleni prehod - Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), za operacijo "Investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev" (C1 K3 II).

Sklop 2 - Odvajanje in čiščenje odpadnih vod Stomaž: projekt sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanj "Next Generation EU" iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, ukrep: Zeleni prehod - Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), za operacijo "Investicije v sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE" (C1 K3 IH).

 

Naročnik je na portalu javnih naročil, pod objavo JN008054/2023-K01, z dne 8. 12. 2023, objavil popravke dokumentacije.

Objavljeni popravki

 

Naročnik je na portalu javnih naročil, pod objavo JN008054/2023-K02, z dne 12. 12. 2023, podaljšal naslednje roke: za veljavnost ponudbe - do 18. 4. 2024; za postavljanje vprašanj - do 12. 1. 2024, do 12. ure; za oddajo ponudb - do 18. 1. 2024, do 9. ure; za odpiranje ponudb - do 18. 1. 2024, ob 10. uri.

 

Naročnik je na portalu javnih naročil, pod objavo JN008054/2023-K03, z dne 20. 12. 2024, objavil popravek popisov.

Objavljen popravek popisov

 

Naročnik je na portalu javnih naročil, pod objavo JN008054/2023-K04, z dne 4. 1. 2024, objavil popravek popisov.

Objavljen popravek popisov

 

Naročnik je na portalu javnih naročil objavil 2. popravek Dokumentacije JN, kot izhaja iz objave po JN008054/2023-K05, z dne 9. 1. 2024. Naročnik je podaljšal tudi naslednje roke: za veljavnost ponudbe - do 30. 4. 2024; za postavljanje vprašanj - do 15. 1. 2024 do 12. ure; za oddajo ponudb - do 25. 1. 2024, do 9. ure; za odpiranje ponudb - do 25. 1. 2024, ob 10. uri.

Objavljen 2. popravek Djn

 

Naročnik je na portalu javnih naročil objavil 3. popravek Dokumentacije JN in njen čistopis, skupaj z določeno drugo dokumentacijo - objava pod JN008054/2023-K06, z dne 17. 1. 2024. Naročnik je podaljšal tudi naslednje roke: za postavljanje vprašanj - do 24. 1. 2024, do 12. ure; za oddajo ponudb - do 1. 2. 2024 - do 9. ure; za odpiranje ponudb - do 1. 2. 2024, ob 10. uri.

Objavljen 3. popravek Djn in čistopis, skupaj z drugo objavljeno dokumentacijo

 

Naročnik je na portalu javnih naročil objavil 4. popravek Dokumentacije JN - objava pod JN008054/2023-W01-P01, z dne 25. 1. 2024.

Objavljen 4. popravek Djn

 

t

f 

Financira Evropska unija - NextGenerationEU