Odgovori na vprašanja na javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka na plače zaposlenih

datum: 23.02.2016
kategorija: Javni razpisi

V nadaljevanju objavljamo odgovore na vprašanja v zvezi z Javnim povabilom delodajalcem za sofinanciranje prispevka na plače zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina.

Javno povabilo delodajalcem za sofinanciranje prispevka na plače zaposlenim na novo ustvarjenih delovnih mestih v občini Ajdovščina

Vprašanje, zastavljeno 8. marca 2016: 

Vprašanje: Zanima me, koliko časa traja obravnava in odobritev vloge?

Ali lahko zaposlimo delavca šele po odobreni vlogi?

Odgovor: Obravnava vlog traja približno mesec dni, upoštevati pa je potrebno, da se vloge odpira le enkrat mesečno, in sicer vsak prvi četrtek v mesecu.

Delavca lahko zaposlite prej, preden prejmete odgovor na vašo vlogo (v letu 2016). Pri tem pa je potrebno upoštevati, da tveganje, vezano na morebitno neodobritev subvencije, prevzemate sami.

Vprašanji, zastavljeni 2. marca 2016:

Vprašanje: Zanima nas koliko kandidatov lahko naše podjetje prijavi. Razumemo, da lahko prijavimo nešteto kandidatov in da boste upoštevali največ 10 vlog, vendar pa ne razumemo navedenega glede izračuna povprečja. Iz tega naslova bi si radi izračunali ali je to 10 kandidatov ali manj.

Odgovor: Sofinanciranih je lahko največ 10 novih delovnih mest (torej 10 kandidatov).

Vprašanje: Hkrati vas sprašujemo še, ali lahko danes oddamo vlogo  za nekoga, s katerim smo že sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, vendar ta delo nastopi s 1. 5. 2016?

Odgovor:  DA, s tem, da se bodo stroški šteli od datuma dejanske zaposlitve , torej 1. 5. 2016 dalje.

Vprašanje, zastavljeno 26. februarja 2016:

Vprašanje: Zanima nas, ali subvencija pripada delodajalcu, ki ima sedež v občini Ajdovščina, opravlja pa storitvene (servisne) dejavnosti po vsej Sloveniji in ne samo v občini Ajdovščina? Delavec pa ima bivališče v občini Ajdovščina.

Odgovor: Delodajalec mora imeti sedež v občini Ajdovščina, v tem primeru ni pomemben naslov stalnega prebivališča delavca. Do sofinanciranja pa so kot izjeme upravičeni tudi delodajalci, ki sicer sedeža nimajo v občini Ajdovščina (velja za poslovne enote ali pa izpostave, ipd), pri slednjih pa mora lokacija, kjer bo delavec opravljal delo, ležati na območju občine Ajdovščina, delavec mora imeti tudi naslov stalnega bivališča znotraj občine Ajdovščina.

Vprašanje, zastavljeno 25. februarja 2016:

Vprašanje: V januarju 2016 smo kandidata zaposlili za določen čas 3 mesecev. Glede na to, da ga bomo po 3 mesecih zaposlili za nedoločen čas, ali lahko zanj oddamo vlogo za sofinanciranje?

Odgovor: Oseba, ki jo načrtujete zaposliti, ne sme imeti z vami sklenjene pogodbe o zaposlitvi v obdobju med 1. 1. 2014 in 31. 12. 2015. Če je bila pogodba sklenjena v januarju 2016 in jo boste zaposlili za nedoločen čas, oziroma za najmanj 36 mesecev, taka zaposlitev ustreza pogojem za sofinanciranje. Upravičeni stroški se v tem primeru štejejo od datuma zaposlitve za nedoločen čas, oziroma zaposlitve za najmanj 36 mesecev.

Vprašanje, zastavljeno 24. februarja 2016:

Vprašanje: V naslednjem mesecu imamo namen zaposliti 5 delavcev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesece, in se prijaviti na razpis za sofinanciranje prispevkov. Zanima me kako vpliva na sofinanciranje, če delavca, v kolikor ugotovimo da ne ustreza našim potrebam, po preteku poskusne dobe nadomestimo z drugim delavcev? 

Odgovor: Neuspešno opravljeno poizkusno delo je dopustni razlog, torej ne vpliva na sofinanciranje. Delodajalec izgubi pravico do sofinanciranja dela upravičenih stroškov v primeru, da zmanjša število zaposlenih oziroma izvede odpuščanja iz razlogov, ki niso dovoljeni. Zaposlitev delavca najprej za določen čas, za trajanje poizkusnega obdobja ter šele na to za nedoločen čas, oziroma za najmanj 36 mesecev, NI ustrezen način zaposlitve, ki se lahko sofinancira.

Vprašanja, zastavljena 22. februarja 2016: 

Vprašanje: Če prav razumemo, moramo zaposliti osebo za neprekinjenih 36 mesecev, od tega pa nam povrnete stroške zaposlitve za 24 mesecev in sicer v višini 75%?

Odgovor: V skladu s povabilom je potrebno osebo zaposliti za najmanj 36 mesecev (neprekinjeno). Občina bo sofinancirala 75% prispevka delodajalca na izplačane plače za obdobje 24 mesecev.

Vprašanje: Ali je pogoj, da se sklene pogodba za nedoločen čas (že za prvih 24 mesecev)?

Odgovor: Ne, takega pogoja ni, osebo je potrebno zaposliti za najmanj 36 mesecev.

Vprašanje: Delodajalec ni nikoli gotov ali je izbral za zaposlitev pravo osebno. Iz tega naslova nas zanima, kako je potem, če je oseba  s ponudbo izbrana, kasneje pa se izkaže, da ni ustrezna?

Odgovor: Delodajalec mora v svojem izbirnem postopku poskrbeti, da do takega primera ne bo prišlo. V primeru, da delodajalec zmanjša število zaposlenih, oziroma izvede odpuščanja iz razlogov, ki niso dovoljeni, izgubi pravico do sofinanciranja dela upravičenih stroškov. Neuspešno opravljeno poizkusno delo je dopustni razlog.

Vprašanje: Ali mogoče predlagate, da zaposlimo osebno za en mesec in jo potem v kolikor je ustrezna vključimo v ponudbo? Ali bi jo lahko v takem primeru vključili, glede na to, da je bi bila že 1 mesec zaposlena pri nas?

Odgovor: Osebe, ki so imele v zadnjih 24 mesecih z delodajalcem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, niso upravičene do sofinanciranja.

Vprašanje: Ali lahko oddamo ponudbo za kandidata, ki smo ga zaposlili v januarju 2016 – torej preden je bil objavljen razpis?

Odgovor: Da, upravičeni stroški veljajo od 1. 1. 2016 dalje.