Rezultati Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2018

datum: 14.05.2018
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja rezultate Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2018.

 Na dne 20. 12. 2017 objavljen javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2018 je prispelo:

-       13 vlog za pridobitev nepovratnih sredstev in

-       9 vlog za pridobitev kreditnih sredstev.

Na podlagi prispelih vlog je Občina Ajdovščina s sklepom dodelila državne pomoči:

v obliki nepovratnih sredstev za namene:

-       ureditev pašnika (5 vlog)

-       ureditev nasada oljk (3 vloge)

-       ureditev nasada oljčnika in nasada češenj (1 vloga)

-       ureditev nasada marelic (1 vloga)

-       novogradnja hleva (2 vlogi)

-       naprava in ureditev obore in krmišča za divjad (1 vloga)

v obliki kreditnih sredstev za namene:

-       nakup kmetijske mehanizacije – traktorja (3 vloge)

-       nakup kmetijske mehanizacije – balirke (1 vloga)

-       nakup kmetijske mehanizacije – škropilnice za poljedelstvo (1 vloga)

-       nakup kmetijske mehanizacije – strojne linije za čiščenje in razrez podlag (1 vloga)

-       obnova strehe hleva (1 vloga)

-       obnova strehe hleva za spravilo krme (1 vloga)

-       izgradnja in adaptacija objekta za predelavo in sušenje mesnin ter degustacijsko - prodajnega prostora (1 vloga)

En vlagatelj se je po izdaji sklepa odpovedal dodeljenim kreditnim sredstvom, za kar je bil izdan nadomesti sklep.

Državne pomoči v obliki nepovratnih sredstev so bile dodeljene v skupni vrednosti  33.923,23 evrov, kreditna sredstva z beneficirano obrestno mero (EURIBOR + 0%) pa v skupni vrednosti 154.289,98 evrov. Doba odplačila kredita je 5 let.

 

Številka: 331-04/2017

Datum: 9. 5. 2018

Rezultati JR kmetijstvo