Občinsko ocenjevanje vina 2019

datum: 01.03.2019
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina vabi vinarje s stalnim prebivališčem na območju občine k sodelovanju na ocenjevanju vin 2019. Vzorce je do konca marca 2019 potrebno dostaviti na vložišče Občine Ajdovščina. Namen občinskega ocenjevanja vin je promocija domačega vinogradništva in vinarstva.

Najviše ocenjena vina v posameznih kategorijah bodo prejela listine odličnosti. Župan Občine Ajdovščina bo izmed vin, ki bodo prejela listine odličnosti, izbral županovo vino 2019. Občina bo od prejemnikov listin odličnosti odkupila določeno količino vin za pogostitve na svojih dogodkih.

Pogoji za sodelovanje na občinskem ocenjevanju vin 2019

Na ocenjevanju lahko sodelujejo vsi vinarji, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina, imajo dovoljenje za stekleničenje vin ter stalni naslov bivališča na območju občine Ajdovščina.

Na ocenjevanje bodo sprejeta vina sort, ki so v sortnem izboru za Vipavsko dolino ter so pridelana kot vina normalnih trgatev. Pri belih vinih pridejo v poštev vina letnikov 2017 in 2018, pri rdečih vinih pa letniki od 2013 naprej.

Vsak vinar mora zagotavljati najmanj 200 steklenic (0,75 l) vina po vzorcu, ki morajo biti opremljene z lastno etiketo, skladno s pravilniki o označevanju vina.

Posamezni vinogradnik lahko na ocenjevanje prijavi največ pet (5) vzorcev, za vsak vzorec pa je potrebno dostaviti tri (3) steklenice.

Potek občinskega ocenjevanja vin 2019

Ocenjevalno komisijo v večjem delu sestavljajo usposobljeni strokovnjaki. Ocenjevanju lahko v omejenem številu prisostvujejo tudi vinarji, in sicer največ trije – prvi, ki se bodo prijavili organizatorju. Njihova ocena ne šteje, namen tovrstnega sodelovanja je pridobivanje izkušenj pri ocenjevanju vin.

Ocenjevanje vina bo potekalo anonimno, vendar sledljivo, za kar poskrbi organizator ocenjevanja.

Ocenjevanje je za pridelovalce brezplačno, o ocenah svojih vin bodo po opravljenem ocenjevanju obveščeni po pošti.

Listino odličnosti bosta prejeli praviloma po dve najviše ocenjeni vini v vsaki od petih kategorij:

- vina iz domačih sort pinela in zelen,

- ostala bela vina zadnjega ali predzadnjega letnika,

- rose vina,

- rdeča vina zadnjega ali predzadnjega letnika,

- ostala rdeča vina.

Županovo vino bo izbrano izmed vin, ki bodo prejela listino odličnosti. Izbor bo opravil župan Občine Ajdovščina.

Sprejem vzorcev in termini

Vzorci se bodo sprejemali na Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, v delovnem času, do konca marca 2019. Ocenjevanje vin ter zaključna prireditev s podelitvijo listin odličnosti in razglasitvijo županovega vina pa bosta v aprilu potekala v prostorih hotela Gold Club. Listine odličnosti bo podelil župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin.

 

Številka: 081-0001/2019-1

Datum: 1. 3. 2019

 

Občina Ajdovščina

Občinsko vinsko ocenjevanje - razpis 2019