Dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2020

datum: 11.03.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, Ajdovščina na podlagi 30. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18), Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2020 (Uradni list RS št. 80/19) ter Sklepa o začetku postopka in imenovanju komisije za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina v letu 2020 z dne 21. 1. 2020 objavlja dopolnitev Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2020.

Občina Ajdovščina je na svoji spletni strani dne 24. 1. 2020 objavila Javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2020.

Besedilo razpisa se spremni v 6. točki razpisa in sicer v tretjem odstavku, ki govori o rokih za oddajo vlog. Tretji odstavek 6. točke Javnega razpisa za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina za leto 2020 se skladno z dopolnitvami glasi:

»Izjema sta tudi prireditvi 1.4 Kresovanje ter 2.12 Svetovno srečanje motociklov Jampot Rally, za kateri je rok za oddajo natisnjenih, podpisanih in žigosanih vlog priporočeno po pošti ali osebno na Občino Ajdovščina 23. 3. 2020.«

Ostale določbe razpisa ostanejo nespremenjene.

Tadej Beočanin,

župan

Čistopis javnega razpisa - prireditve 

Na razpis se lahko prijavite le preko portala e-razpisi - ELEKTRONSKA PRIJAVNICA