Rezultati javnih razpisev za subvencioniranje izvedbe vodovodnih in kanalizacijskih hišnih priključkov

datum: 17.03.2020
kategorija: Javni razpisi

V nadaljevanju so objavljeni rezultati javnih razpisov za subvencioniranje vodovodnih in kanalizacijskih hišnih priključkov po različnih krajevnih skupnostih na območju občine Ajdovščina v letu 2019.

Rezultati razpisa za subvencioniranje izvedbe hišnih priključkov na območju mestnega jedra Kastra za leto 2019

 

PRIKLJUČKI

Število vlog

Znesek izdanih sklepov v letu 2019

Porabljena sredstva v letu 2019

II. faza izgradnje plinskega priključek

36

1.413,75(6 sklepov)

1.413,75

Vgradnja elektro in plinskih omaric omarice

58+36

23.741,09

23.741,09

I. faza izgradnje plinskega priključka

18

89.611,24

89.611,24

SKUPAJ SUBVENCIJE V LETU 2019

114.767,08

 

Rezultati razpisa za subvencioniranje izvedbe hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje Dobravlje za leto 2019

 

Število sklepov

Število zavrnjenih vlog

Znesek izdanih sklepov v letu 2019

Porabljena sredstva v letu 2019

140

20

120.524,40

32.139,84 (32 vlog-zaračunano s strani KSD))

 

Rezultati razpisa za subvencioniranje izvedbe hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje Dolga Poljana za leto 2019(poračun),priključki narejeni v letu 2017-2018

 

Število izdanih sklepov za poračun v letu 2019

Porabljena sredstva za poračun v letu 2019

20

24.763,84

 

Rezultati razpisa za subvencioniranje izvedbe hišnih priključkov na vodovodno omrežje Lokavec za leto 2019 (izplačilo subvencije)

 

Število izdanih sklepov

Porabljena sredstva v letu 2019

16

29.391.84

 

Rezultati razpisa za subvencioniranje izvedbe hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje Lokavec-Čohi za leto 2019 (izplačilo subvencije)

 

Število izdanih sklepov

Porabljena sredstva v letu 2019

6

5.821,50

 

Rezultati razpisa za subvencioniranje izvedbe hišnih priključkov na kanalizacijsko omrežje Male Žablje za leto 2019

 

Število izdanih sklepov v letu 2018

Porabljena sredstva v letu 2019

42

37.759,77

 

 Subvencije - priključki 2019