Javni poziv - počitniško delo 2020

datum: 03.06.2020
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina bo v letu 2020 za dijake in študente izvedla počitniško delo. Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti.

Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša 4,65 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih, občinskem podjetju in občinski upravi.

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina in so dopolnili 15 let.

Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki prvič kandidirajo na poziv in/ali kandidati, ki v letih 2017, 2018 oziroma 2019 na pozivu še niso bili izbrani. V primeru, da vsa razpisana dela ne bi bila zasedena, bodo ta mesta dodeljena najprej kandidatom, ki so počitniško delo že opravljali leta 2017, potem kandidatom, ki so delo opravljali v letu 2018, šele nato kandidatom, ki so ga opravljali v letu 2019.

Vse dijake in študente, ki so zainteresirani za opravljanje kateregakoli od spodaj navedenih počitniških del in za to delo tudi izpolnjujejo pogoje, vabimo, da izpolnijo spletno prijavnico in ji priložijo skenirano ali fotografirano zahtevano obvezno dokumentacijo: potrdilo o vpisu 2019/2020, spričevalo zadnjega zaključenega letnika (za dijake[1]), ocene zadnjega zaključenega letnika (za študente[2]). Rok za oddajo prijavnice je najpozneje do 11. 6. 2020 do 15.00. Nepopolnih prijavnic in prijavnic, ki bodo prispele po tem roku, ne bomo upoštevali.

Na javni poziv se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na javnem pozivu (stalno bivališče v občini Ajdovščina, starost nad 15 let in zahtevano smer izobraževanja ter veščine, kot so navedene pri posamezni instituciji). Kandidati bodo razvrščeni po kriteriju zaključenih ocen tako, da bodo imeli prednost prosilci z višjimi povprečnimi ocenami. Po potrebi bo komisija s kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, opravila razgovore.  Po opravljenem izboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo o izbiri oz. neizbiri po elektronski pošti.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oz. študenti dobijo pri Gordani Krkoč, telefonska številka: 05/ 365 91 23, v času uradnih ur Občine Ajdovščina.

 

[1] Dijaki, ki so v šolskem letu 2019/20 vpisani v 1. letnik srednje šole, oddajo zaključno spričevalo 9. razreda OŠ.

[2] Študenti, ki so v študijskem letu 2019/20 vpisani v 1. letnik fakultete, oddajo zaključno spričevalo 4. letnika SŠ.

 

RAZPISANA DELA: 

OBČINSKA UPRAVA OBČINE AJDOVŠČINA

Za pomoč pri administraciji v pisarnah in urejanju gradiva išče Občinska uprava Občine Ajdovščina 2 študenta oziroma dijaka.

Termina: od 13. 7. do 31. 7. 2020, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta; od 3. 8. do 21. 8. 2020, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje.             

RAZVOJNA AGENCIJA ROD

Za pomoč pri izvajanju tekočih aktivnosti išče Razvojna agencija ROD 1 študenta.

Termin: od 29. 6. do 17. 7. 2020, največ 120 ur na študenta. 

Pogoji: družboslovna smer. 

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

Za pomoč pri počitniškemu varstvu otrok in delavnicah išče Mladinski center in hotel Ajdovščina 2 dijaka in 2 študenta. 

Delo poteka dvoizmensko: 6. 30 – 12.00 (1 dijak na izmeno) in od 10.00 – 16.00 (1 študent na izmeno). 

Termina: od 29. 6. do 10. 7. 2020, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta; od 17. 8. do 28. 8. 2020, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: predšolska vzgoja ali smer pedagoške fakultete, kreativnost, odgovornost, prilagodljivost, timsko delo (delalo se bo v paru), izkušnje in veselje do dela z otroci

ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

Za pomoč pri počitniškemu varstvu otrok išče Zavod za šport Ajdovščina 4 dijake oziroma študente.

Termina: od 29. 6. do 17. 7. 2020, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta; od 20. 7. do 7. 8. 2020, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoj: priporočljiva smer pedagogike, predšolske vzgoje ali športne smeri, veselje do dela z otroci. 

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri organizaciji izobraževanj in učna pomoč udeležencem išče Ljudska univerza Ajdovščina 2 študenta.

Termina: od 1. 7. do 31. 7. 2020, največ 120 ur na študenta; od 3. 8. do 28. 8. 2020, največ 120 na študenta. 

Pogoji: 1. ali 2. bolonjska stopnja družboslovnih smeri, komunikacijske spretnosti, organizacijske spretnosti. 

KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA D.O.O. AJDOVŠČINA

Za pomoč pri urejanju mesta Ajdovščina in okolice išče Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

Termin: od 1. 7. do 24. 7. 2020, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: starost najmanj 18 let, končana osnovna šola, ročne spretnosti. 

LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri pospravljanju knjižnega gradiva, pri pripravi »poletne knjižnice« in pri sodelovanju poletnih aktivnostih za otroke in odrasle išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 dijaka.

Termin: od 20. 7. do 7. 8. 2020, največ 120 ur na dijaka. 

Pogoji: dijaki smeri predšolske vzgoje ali gimnazije, prijaznost, vestnost. 

2.      Za pomoč pri pripravi likovnih in grafičnih podlag za spletno stran, pri pripravi plakatov in vabil ter prenosu računalniškega uporabnega znanja išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 študenta.

Termin: od 3. 8. do 21. 8. 2020, največ 120 ur na študenta. 

Pogoji: smer računalništvo in informatika, naravoslovna-tehniška smer, multimedijske smeri. 

PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri delu v galeriji in pri pripravi ter izvedbi počitniških delavnic za otroke išče Pilonova galerija Ajdovščina 1 dijaka.

Termin: od 6. 7. do 24. 7. 2020, največ 120 ur na dijaka. 

Pogoji: dijaki 4. letnika predšolske vzgoje, komunikativnost, kreativnost, zanesljivost. 

2.      Za pomoč pri delu v galeriji in depoju, rokovanju z umetninami ter pri informiranju obiskovalcev išče Pilonova galerija Ajdovščina 1 študenta.

Termin: od 3. 8. do 21. 8. 2020, največ 120 ur na študenta. 

Pogoji: zaželena smer umetnostna zgodovina ali humanistika, znanje tujega jezika (ang. in/ali ita,), natančnost, občutek za delo z umetninami, zanesljivost. 

OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE

Za pomoč pri opravilih šolskega hišnika išče Osnovna šola Dobravlje 1 dijaka oziroma študenta.

Termin: od 29. 6. do 10. 7. 2020, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: končana osnovna šola,  ročne spretnosti. 

OSNOVNA ŠOLA COL

Za čiščenje šolskih prostorov in opreme, urejanje okolice šole, išče Osnovna šola Col, 1dijaka ali  študenta

Termin: od 18. 8. do 31.8. 2020, največ 80 ur na študenta. 

Pogoji: opravljeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu. 

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA

Za pomoč računalničarju pri delu v šolski učilnici (posodabljanje opreme, programov, testiranje opreme..) ažuriranje spletne strani, išče Osnovna šola Danila Lokarja 1  študenta

Termin: od 11.8. do 31.8. 2020, največ 80 ur na študenta. 

Pogoji: Študent/ka 2. stopnje smeri multimedija, računalništvo, informatika ali temu podobne smeri. 

LEKARNA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri pomožnih strokovnih delih (sprejem, označevanje in shranjevanje zdravil ter ostalega blaga, priprava magistralnih zdravil, pregled rokov uporabe in evidenc ter dela po navodilu nadrejenega) išče Lekarna Ajdovščina 3 študente.

Termini: od 13. 7. do 31. 7. 2020, največ 80 ur na študenta; od 3. 8. do 21. 8. 2020, največ 80 ur na študenta; od 24. 8. do 11. 9. 2020, največ 80 ur na študenta. 

Pogoj: smer fakulteta za farmacijo. 

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri delu na informacijskem pultu ter dela po navodilu nadrejenega išče Zdravstveni dom Ajdovščina 1 dijaka.

Termin: od 10. 8. do 28. 8. 2020, največ 80 ur na dijaka. 

Pogoji: natančnost, komunikativnost, prijaznost. 

2. Za pomoč pri vhodu, izvajanju triaže, pomoč v sterilizaciji, v splošni ambulanti ter dela po navodilu nadrejenega, išče Zdravstveni dom Ajdovščina 8 študentov.

Termini:  od 1. 7. do 22. 7. 2020, največ 105 ur na študenta; od 23. 7. do 13. 8. 2020, največ 105 ur na študenta; od 10. 8. do 28. 8. 2020, največ 105 ur na študenta; od 30. 8. do 21. 9. 2020, največ 105 ur na študenta. 

Pogoji: študent medicinske fakultete/dentalne medicine, vozniški izpit B kategorije, vestnost, zanesljivost, natančnost

OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri varstvu otrok išče Otroški vrtec Ajdovščina 8 dijakov oziroma študentov.

Termina: od 6. 7. do 23. 7. 2020 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta; od 3. 8. do 20. 8. 2020 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoj: smer predšolska vzgoja. 

2.      Za pomoč pri hišniških delih išče Otroški vrtec Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

Termin: od 13. 7. do  30. 7. 2020, največ 112 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: tehnična smer, delovne navade, zaželen opravljen vozniški izpit B kategorije. 

3.      Za pomoč pri čiščenju išče Otroški vrtec Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

Termin: od 3. 8. do  20. 8. 2020, največ 112 ur na dijaka oziroma študenta. 

Pogoji: končana osnovna šola, delovne navade. 

 

Soglasje:


Z oddajo izpolnjene prijavnice kandidat soglaša, da je seznanjen z določili tega javnega poziva ter dovoljuje, da lahko organizator obdeluje in uporablja posredovane podatke zgolj za namen izvedbe javnega poziva. Podatki se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva 10 let. Po končanem postopku javnega poziva bodo podatki izbranega kandidata posredovani javnemu zavodu ali občinskemu podjetju, kjer bo opravljal počitniško delo. Z osebnimi podatki bomo ravnali varno in skrbno, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Hkrati kandidat potrjuje, da so v obrazcu posredovani podatki resnični.

 

Številka: 110-6/2020

Ajdovščina, 3. 6. 2020  

                               

Tadej Beočanin, župan 

 

Besedilo javnega poziva 

Spletna prijavnica