Javni poziv: Počitniško delo 2023

datum: 08.05.2023
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina bo v letu 2023 za dijake in študente izvedla počitniško delo. Namen počitniškega dela je spodbuditi dijake in študente k aktivnemu preživljanju počitnic, jim omogočiti spoznavanje del na različnih področjih javnega sektorja in jim omogočiti vključevanje v družbeno življenje lokalne skupnosti. Delo se bo izvajalo v času šolskih oziroma študentskih počitnic. Posamezen dijak oz. študent bo na podlagi tega poziva lahko opravil največ 120 ur preko napotnice, urna postavka znaša 6,20 EUR neto. Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih in občinski upravi.

POZIV JE ZAPRT. 

Rezultati Javnega poziva Počitniško delo 2023

POVEZAVA DO SPLETNE PRIJAVNICE 

Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo dijaki in študentje, ki imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina in so dopolnili 15 let.

Prednost pri izbiri imajo kandidati, ki prvič kandidirajo na poziv in/ali kandidati, ki so že kandidirali na poziv in v letih od začetka objave poziva še niso bili izbrani. V primeru, da vsa razpisana dela ne bi bila zasedena, bodo ta mesta dodeljena najprej kandidatom, ki so počitniško delo že opravljali leta 2020 ali 2021, šele nato kandidatom, ki so ga opravljali v letu 2022.

Vse dijake in študente, ki so zainteresirani za opravljanje kateregakoli od spodaj navedenih počitniških del in za to delo tudi izpolnjujejo pogoje, vabimo, da izpolnijo spletno prijavnico in ji priložijo skenirano ali fotografirano zahtevano obvezno dokumentacijo: potrdilo o vpisu 2022/2023, spričevalo zadnjega zaključenega letnika (za dijake[1]), ocene zadnjega zaključenega letnika (za študente[2]). Rok za oddajo prijavnice je najpozneje do 22. 5. 2023 do 15.00. Nepopolnih prijavnic in prijavnic, ki bodo prispele po tem roku, ne bomo upoštevali.

[1] Dijaki, ki so v šolskem letu 2022/23 vpisani v 1. letnik srednje šole, oddajo zaključno spričevalo 9. razreda OŠ.

[2] Študenti, ki so v študijskem letu 2022/23 vpisani v 1. letnik fakultete, oddajo zaključno spričevalo 4. letnika SŠ.

Na javni poziv se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na javnem pozivu (stalno bivališče v občini Ajdovščina, starost nad 15 let in zahtevano smer izobraževanja ter veščine, kot so navedene pri posamezni instituciji). Kandidati bodo razvrščeni po kriteriju zaključenih ocen tako, da bodo imeli prednost prosilci z višjimi povprečnimi ocenami. V primeru enakega povprečja ocen bodo imeli prednost kandidati vključeni v projekt Mladost na burji. Vključenost v projekt se preverja, če je predhodno izpolnjena predvidena izjava, ki je del spletne prijavnice. Po potrebi bo komisija s kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, opravila razgovore. Po opravljenem izboru bodo prijavljeni kandidati prejeli obvestilo o izbiri oz. neizbiri po elektronski pošti.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dijaki oz. študenti dobijo pri Andreji Vidmar Sukanović, telefonska številka: 05/ 365 91 57, v času uradnih ur Občine Ajdovščina.

Razpisana dela:

OBČINSKA UPRAVA OBČINE AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri administraciji v pisarnah, urejanju in razvrščanju gradiva, opremljanju osnovnih sredstev s črtnimi kodami išče Občinska uprava Občine Ajdovščina 1 študenta.

·         termin:  od 3. 7. 2023 do 21. 7. 2023, največ 120 ur na študenta

·        pogoji: natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje    

2.      Za pomoč pri administraciji v pisarnah in urejanju gradiva išče Občinska uprava Občine Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

·      termin:  od 1. 8. 2023 do 14. 8. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

·      pogoji: natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje    

 

REGIJSKA RAZVOJNA AGENCIJA ROD AJDOVŠČINA

Za pomoč pri izvajanju tekočih aktivnosti in v administraciji išče Regijska razvojna agencija ROD 1 študenta.

·         termin: od 10. 7. 2023 do 28. 7. 2023, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: družboslovna smer, natančnost, organizacijske spretnosti, komunikacijske spretnosti, računalniško znanje, vozniški izpit B kategorije

 

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA

Za pomoč pri administraciji, vnosu podatkov na spletno stran, vnosu podatkov v koledar prireditev, informiranju turistov išče Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina 1 študenta.

·         termin: od 26. 7. 2023 do 25. 8. 2023, popoldansko delo med tednom, delo ob vikendih največ 120 ur na študenta

·         pogoji: turistična ali družboslovna smer, znanje vsaj enega tujega jezika, komunikacijske spretnosti, natančnost, delo z računalnikom

 

MLADINSKI CENTER IN HOTEL AJDOVŠČINA

Za pomoč pri počitniškemu varstvu otrok in delavnicah išče Mladinski center in hotel Ajdovščina 2 dijaka in 2 študenta.

·      termina: od 26. 6. 2023 do 7. 7. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

                      od 21. 8. 2023 do 31. 8. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

·      pogoji: predšolska vzgoja ali smer pedagoške fakultete, kreativnost, odgovornost, prilagodljivost, timsko delo (delalo se bo v paru), izkušnje in veselje do dela z otroci

 

ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

Za pomoč pri izvajanju programa Športne počitnice 2023 in počitniškemu varstvu otrok išče Zavod za šport Ajdovščina 4 dijake oziroma študente.

·      termina: od 26. 6. 2023 do 14. 7. 2023, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

 od 17. 7. 2023 do 4. 8. 2023, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

·      pogoji: priporočljiva smer pedagogike, predšolske vzgoje ali športne smeri, veselje do dela z otroci

 

LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri organizaciji dogodka InCastra, organizaciji izobraževanj in nudenju učne pomoči udeležencem išče Ljudska univerza Ajdovščina 2 študenta.

·         termin: od 11. 9. 2023 do 29. 9. 2023, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: 1. ali 2. bolonjska stopnja družboslovnih smeri, komunikacijske spretnosti, organizacijske spretnosti

 

LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri pospravljanju knjižnega gradiva, pripravi morebitnih delavnic in drugih opravilih v knjižnici išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 dijaka.

·         termin: od 3. 7. 2023 do 21. 7. 2023, največ 120 ur na dijaka

·         pogoji: smer gimnazija, vzgojiteljska šola ali računalniška srednja šola, komunikativnost, prijaznost, vestnost, zanesljivost

2.      Za pomoč pri pospravljanju knjižnega gradiva, izvedbi delavnic, pripravi plakatov, grafičnem opremljanju in pri drugih opravilih išče Lavričeva knjižnica Ajdovščina 1 študenta.

·         termin: od 4. 9. 2023 do 22. 9. 2023, največ 120 ur na študenta

·         pogoja: smer računalništvo in informatika, multimedijske smeri, prijaznost, komunikativnost, vestnost, zanesljivost.

 

PILONOVA GALERIJA AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri delu v galeriji in pri pripravi ter izvedbi počitniških delavnic za otroke išče Pilonova galerija Ajdovščina 1 dijaka.

·         termin: od 14. 8. 2023 do 31. 8. 2023, največ 120 ur na dijaka

·         pogoji: komunikativnost, kreativnost, zanesljivost

2.      Za pomoč pri delu v galeriji in depoju, rokovanju z umetninami ter pri informiranju obiskovalcev išče Pilonova galerija Ajdovščina 1 študenta.

·         termin: od 4. 9. 2023 do 24. 9. 2023, največ 120 ur na študenta

·         pogoji: natančnost, veselje do dela z umetninami, zanesljivost

 

OSNOVNA ŠOLA ŠTURJE, AJDOVŠČINA

Za pomoč pri pregledu in urejanju šolske dokumentacije, izdelavi tabel o organizaciji pouka za naslednje šolsko leto, vnašanju podatkov v program LoPolis in aSc Timetables, urejanju in pregledu garderobnih omaric in ključev išče Osnovna šola Šturje, Ajdovščina 1 dijaka.

·         termin: od 3. 7. 2023 do 14. 7. 2023, največ 80 ur na dijaka

·         pogoj: smer gimnazija, dobro poznavanje Office programov: Word in Excel, zaželeno je poznavanje LoPolisa in aSc Timetables-a, natančnost ter organiziranost pri delu

 

OSNOVNA ŠOLA DOBRAVLJE

Za pomoč pri opravilih šolskega hišnika išče Osnovna šola Dobravlje 1 dijaka oziroma študenta.

·         termin: od 26. 6. 2023 do 7. 7. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: končana osnovna šola, delovne navade, spretnost, odgovornost, prijaznost

 

OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri generalnem čiščenju šole išče Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina 2 dijaka oziroma študenta.

- termin: od 3. 7. 2023 do 14. 7. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

· pogoji: končana osnovna šola, delovne navade, spretnost, odgovornost, prijaznost

 

OSNOVNA ŠOLA COL

Za pomoč pri čiščenju šolskih prostorov in opreme, urejanju okolice šole išče Osnovna šola Col 1 dijaka ali študenta.

termin: od 16. 8. 2023 do 29. 8. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

pogoj: opravljeno usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu

 

GASILSKO REŠEVALNI CENTER AJDOVŠČINA

Za pomoč pri servisu gasilnikov, vzdrževanju vozil in opreme ter dela po navodilu nadrejenega išče Gasilsko reševalni center Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

·         termin: od 3. 7. 2023 do 21. 7. 2023, največ 120 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoja: članstvo v enemu izmed PGD-jev v občini Ajdovščina, zaželeno je tudi članstvo v operativni enoti društva

 

OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA

1.      Za pomoč pri varstvu otrok išče Otroški vrtec Ajdovščina 8 dijakov oziroma študentov.

·         termina:   od 3. 7. 2023 do 20. 7. 2023 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta 

                           od 31. 7. 2023 do 18. 8. 2023 (4 dijaki/študenti), največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoja: dijaki od končanega 3. letnika dalje, smer predšolska vzgoja

2.      Za pomoč pri hišniških delih išče Otroški vrtec Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

·         termin: od 31. 7. 2023 do 18. 8. 2023, največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoji: tehnična smer, delovne navade, zaželen opravljen vozniški izpit B kategorije

3.      Za pomoč v kuhinji išče Otroški vrtec Ajdovščina 1 dijaka oziroma študenta.

·         termin: od 3. 7. 2023 do 20. 7. 2023, največ 112 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoja: končana osnovna šola, delovne navade

 

LEKARNA AJDOVŠČINA

Za pomoč pri pomožnih delih (sprejem, označevanje ter shranjevanje zdravil in ostalega blaga, pregled rokov uporabe in dela po navodilu nadrejenega) išče Lekarna Ajdovščina 5 dijakov oziroma študentov.

·         termini: od 26. 6. 2023 do 14. 7. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

               od 17. 7. 2023 do 4. 8. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

               od 7. 8. 2023 do 25. 8. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

              od 21. 8. 2023 do 8. 9. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

               od 11. 9. 2023 do 29. 9. 2023, največ 80 ur na dijaka oziroma študenta

·         pogoj: študentje enovitega magistrskega študija farmacije, dijaki srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, natančnost, zanesljivost

 

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA

Za pomoč pri vhodu, pomoč v sterilizaciji, v splošni ambulanti in v administraciji  ter dela po navodilu nadrejenega išče Zdravstveni dom Ajdovščina 6 študentov medicine in 1 študenta dentalne medicine.

·         termini:  od 26. 6. 2023 do 7. 7. 2023, največ 80 ur na študenta

                od 10. 7. 2023 do 21. 7. 2023, največ 80 ur na študenta

                od 24. 7. 2023 do 4. 8. 2023, največ 80 ur na študenta

                od 7. 8. 2023 do 21. 8. 2023, največ 80 ur na študenta

                od 21. 8. 2023 do 1. 9. 2023, največ 80 ur na študenta

                od 4. 9. 2023 do 15. 9. 2023, največ 80 ur na študenta

                od 18. 9. 2023 do 29. 9. 2023, največ 80 ur na študenta

·         pogoji: študentje medicinske fakultete / dentalne medicine, vozniški izpit B kategorije, vestnost, zanesljivost, natančnost 

 

 

Soglasje:

Z oddajo izpolnjene prijavnice kandidat soglaša, da je seznanjen z določili tega javnega poziva ter dovoljuje, da lahko organizator obdeluje in uporablja posredovane podatke zgolj za namen izvedbe javnega poziva. Podatki se hranijo v zbirki dokumentarnega gradiva 10 let. Po končanem postopku javnega poziva bodo podatki izbranega kandidata posredovani javnemu zavodu ali občinskemu podjetju, kjer bo opravljal počitniško delo. Z osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Hkrati kandidat potrjuje, da so v obrazcu posredovani podatki resnični.

 

Številka: 110-8/2023

Ajdovščina, 8. 5. 2023

 

Tadej Beočanin, župan

 

Besedilo javnega poziva 

POVEZAVA DO SPLETNE PRIJAVNICE