Namera za sklenitev neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne pravice uporabe javnega dobra v k. o. Črniče

datum: 26.05.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne pravice uporabe javnega dobra v k. o. Črniče.

 Na podlagi 52. člena v povezavi z 70. in 71. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter 19. člena v povezavi z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina  Ajdovščina  namerava  z interesentom skleniti  neposredno pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne pravice uporabe javnega dobra v k. o. Črniče, v velikosti 14,30 m2.

Pogodbeno razmerje se bo sklenilo za  toliko časa, dokler bo tam stal objekt in bo prenehala, ko objekta več ne bo. Nadomestilo se bo obračunalo na podlagi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami (Uradni list RS, št. 27/08).

Rok za prijavo interesentov je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Prijava se poda pisno na Občini Ajdovščina oziroma pošlje priporočeno po pošti na naslov občine, v roku 20 dni od objave te namere na spletni strani.

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera z grafično prilogo