Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Col

datum: 16.09.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Col .

Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 1025/2 (297 m2) k. o. 2373 Col (ovrednotena  35€/m2) sočasno pridobila parc. št. 528/13 (96m2) in parc. št. 482/6 (322m2) k. o. 2373 Col. Zamenjano premoženje šteje za enakovredno.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinskih nepremičnin lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnin, ki jih Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila oz. opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 Vida Šuštar ali po elektronski pošti vida.sustar@ajdovscina.si .

 

Tadej Beočanin, l.r.,  župan

 

Namera z grafično prilogo