Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi v k. o. Šturje

datum: 27.09.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabai v k. o. Šturje.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v Domu upokojencev Nova Gorica del parc. št. 384/12 in del parc. št. 384/13 k.o Šturje ( v kolikor sta pozidani s teraso), za namene terase in nadstrešnice ob Hiši dobre volje v Palah.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 5 let, z možnostjo podaljšanja.

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter druga bremena, določena s pogodbo.

Pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere

 

Tadej Beočanin, župan l.r.

 

Namera z grafično prilogo