Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Višnje

datum: 25.11.2022
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k. o. Višnje.

Na podlagi 52. in 55. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno menjalno  pogodbo, s katero bo:

- odsvojila parc. št. 935/2 k. o. 2376 Višnje (54 m2, v celoti stavbna), vrednost z DDV: 2.305,80 EUR

- pridobila parc. št. 678/6 k. o. 2376 Višnje (202 m2, delno stavbna delno kmetijska, v naravi v celoti cestno telo), vrednost:  2.305,80 EUR.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene nepremičnine, ki jo Občina odsvaja in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek menjave ustavila in opravila  pogajanja.

 

Tadej Beočanin, župan l.r.

 

Namera z grafično prilogo