Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v objektu na Vipavski cesti v Ajdovščini

datum: 27.01.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe za prostor v objektu na Vipavski cesti v Ajdovščini.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

1.    Občina Ajdovščina znanemu interesentu odda v najem prostor št. 2 , v prvem nadstropju objekta na naslovu Vipavska cesta 11a v Ajdovščini, površine cca 18m2, za namene glasbenega udejstvovanja.

2.    Pogodbeno razmerje za najem zgoraj navedene nepremičnine se sklepa za določen čas, do  1. 4. 2027.

3.    Najemnina se določi v višini 1,29 €/m2, ki vsebuje že plačilo NUSZ in zavarovanja. Preostali stroški se obračunajo ločeno in jih nosi najemnik.

4.    Rok za pisno priglasitev drugih interesentov za najem je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina,  interes izrazijo pisno na naslov Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina oz. na obcina@ajdovscina.si .

5.    Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan

 

Namera