Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe v k. o. Lokavec

datum: 11.09.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe v k. o. Lokavec.

Na podlagi 52. in 54.  člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina  Ajdovščina  namerava  skleniti  neposredno  menjalno pogodbo namesto razlastitve,  na podlagi katere bo na območju k.o. 2381 Lokavec,  Občina Ajdovščina  pridobila  nepremičnino za potrebe kolesarske steze parc. št. 2593/7 k. o. 2381 Lokavec (93 m2), K1, v zameno za to pa odsvojila nepremičnino parc. št. 3009/10 k.o. 2381 Lokavec (48 m2), stavbno zemljišče.

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere. Stranki štejeta vrednost predmeta menjave na eni in drugi strani za enakovreden (neto 1.680€).

Morebitni drugi interesenti za pridobitev občinskih nepremičnin  lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu za njihovo pridobitev, in sicer pisno na naslov Občine, s sklicem na št. 478-175/2021. Občina lahko do sklenitve pogodbe sprejme odločitev, da se občinske nepremičnine ne odtuji.

 Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 (Vida Šuštar) ali elektronski naslov vida.sustar@ajdovscina.si.

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera z grafičnim prikazom