Namera za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi

datum: 13.11.2023
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o brezplačni uporabi.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

1.    Občina Ajdovščina znanemu interesentu, društvu s statusom delovanja v javnem interesu,  odda v najem prostor št. 4 (12,75m2) in prostor št. 7 (21m2) , v prvem nadstropju objekta na naslovu Štrancarjeva ulica 8 v Ajdovščini.

2.    Pogodbeno razmerje se sklepa za obdobje 5 let.

3.    Uporabnina za prostora se ne določi, je pa dolžan uporabnik poravnati obratovalne stroške in druge stroške, ki jih nosi uporabnik v skladu z veljavnimi predpisi kot stroške v okviru razmerja brezplačne uporabe.

4.    Rok za pisno priglasitev drugih interesentov za najem je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina,  interes izrazijo pisno na naslov Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina oz. na obcina@ajdovscina.si .

5.    Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom po preteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

6. Župan Občine Ajdovščina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla-podpisa pogodbe, postopek brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Tadej Beočanin, župan

 

Namera