Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje zaselka Strane na Planini

12.04.2021

 Dopolnjen predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje zaselka Strane na Planini