Tehnično poročilo - presoja ponikanja padavinskih voda

12.04.2021

 Tehnično poročilo - možnost ponikanja za pozidavo Strane