Mnenje Zavoda RS za varstvo narave

05.01.2023

 Zavod RS za varstvo narave je pripravil oceno verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti OPPN za stanovnjsko pozidavo v Lokavcu - Lovretovše 1 za varovana območja. 

Mnenje ZRSVN