Enkratna denarna pomoč za novorojence

Pravico do enkratne pomoči ima novorojenec oziroma eden od staršev pod pogojem, da sta oba z novorojencem državljana RS in imata stalno prebivališče v občini Ajdovščina.

Pravico do enkratne denarne pomoči za novorojence se uveljavlja s pisno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga najdete v priponki, stranke pa ga lahko dobijo tudi na vložišču Občine Ajdovščina (Cesta 5. maja 6a). Več informacij o zadevi pa vam bodo podali na oddelku za družbene dejavnosti.

Rok za vložitev vloge je najkasneje 6 mesecev po rojstvu otroka. Vlogo stranka lahko odda osebno ali po pošti. Vlogi je potrebno priložiti izpisek iz rojstne matične knjige novorojenca. 

Enkratna denarna pomoč za novorojence, rojene v letu 2019, znaša 600 evrov.

Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Ajdovščina