Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v občini Ajdovščina določa Odlok o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča (Ur. l. št. 12/2013).   

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. št. 12/2013) opredeljuje zazidana in nezazidana stavbna zemljišča ter določa:

-          območja, kjer se plačuje nadomestilo;

-          merila za določanje nadomestila;

-          višino nadomestila;

-          zavezance;

-          oprostitve plačila nadomestila.

 

Zavezanci so dolžni sporočiti pristojnemu organu občinske uprave vse spremembe, ki vplivajo na višino nadomestila, najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe.  Sankcije za takšne primere določa 18. člen odloka. 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

 

To področje dela ureja Oddelek za okolje in prostor

Obrazec za napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča (objekti)

Obrazec za napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljšča (zemljišča)

Obrazec za zahtevo začasne oprostitve plačila nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča (objekti)

Obrazec za zahtevo začasne oprostitve plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljšča (zemljišča)

Obrazec za oprostitev plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča