Dovoljenje za zaporo cest zaradi dela ali zaradi prireditev

Na podlagi 101. člena Zakona o cestah in 25. člena Odloka o občinskih cestah v občini Ajdovščina je potrebno za vsako zaporo ceste pridobiti dovoljenje.

Dovoljenje za zaporo ceste potrebujete v primeru del na cesti ali pa v primeru prireditev, ki se odvijajo tudi na prometnih površinah. Za dovoljenje zaprosite na spodnjih obrazcih, izda pa vam ga občinska uprava, Oddelek za prostor.

POMEMBNO: Vloga za dovoljenje za zaporo ceste mora biti vložena najmanj 18 dni pred predlaganim rokom zapore ter mora vsebovati vse zahtevane podatke.

Zaporo postavi Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina, ki najkasneje tri dni pred zaporo o njej obvesti policijo, občinski inšpektorat ter javnost.

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinskih cest; Dela na občinski cesti 

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinskh cest; Postavitev gradbenega odra ali ureditev gradbiščnega prostora 

Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinskih cest; Organizacije prireditve  

ODDAJTE E-VLOGO: 

- preko portala eUprava: Vloga za izdajo dovoljenja za popolno, polovično ali delno zaporo prometne površine zaradi izvajanja del na njej 

- preko portala SPOT: Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del 

 

Odlok o občinskih cestah v občini Ajdovščina 

 Navodila in priporočila: 

Prometni znaki, ki urejajo zaprtje ceste

Najbolj pogoste tipske sheme zapor

Skica premične zapore