Izbris zastavne pravice

Vlogo za izbris zastavne pravice na svoji nepremičnini poda lastnik, katerega nepremičnina leži na območju občine Ajdovščina, in ima na njej vknjiženo zastavno pravico za terjatev iz naslova kredita, prejetega s strani pravnih prednikov sedanje Občine Ajdovščina (Stanovanjski sklad borcev NOV Občine Ajdovščina, Skupščina Občine Ajdovščina, in podobno).

Če je kredit v celoti poplačan, izda občina na podlagi podane vloge izbrisno pobotnico, ki je podlaga za izbris zastavne pravice v zemljiški knjigi.

Vloga - izbrisna pobotnica

Več informacij vam bodo ponudili na oddelku za prostor, pisarna za nepremičninske zadeve 05/ 36 59 117.