Soglasje za gradnjo izven območja stavbnih zemljišč

V primerih nameravanih gradenj izven območja stavbnih zemljišč je potrebno pridobiti soglasje za gradnjo izven območja stavbnih zemljišč.

Soglasje se izda na podlagi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Ajdovščina (Ur. glasilo, št. 1/98, Ur. list RS, št. 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11, 100/11 in 14/12).

Vlogo za izdajo soglasja za gradnjo izven območja stavbnih zemljišč izpolnete v primerih gradenj izven območja stavbnih zemljišč, na primer na 2. območju kmetijskih zemljišč, na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, v gozdu (6., 9., 14., 15. in 39. člen) ter v izjemnih primerih gradenj tudi na 1. območju kmetijskih zemljišč - skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (3. člen).

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo izven območja stavbnih zemljišč

Več informacij: Oddelek za okolje in prostor, Občina Ajdovščina