Dovoljenje za uporabo javne površine

Vlogo za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine poda pravna ali fizična oseba, ki želi za krajše časovno obdobje (manj od 3 mesecev) uporabljati površine v lasti Občine Ajdovščina.

Občina Ajdovščina javne površine oddaja skladno s pravilnikom o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo.

Pravilnik o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo, Uradni list 33/08

Če za krajši čas, manj od 3 mesecev, potrebujete občinske javne površine za namene prireditev, letnih vrtov, gradbišč ... oddajte vlogo na pripravljenem obrazcu - vloga za uporabo javne površine.

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine

Več informacij na Oddelku za okolje in prostor, tel.: (05) 365 91 17, e-naslov: tinkara.fakuc@ajdovscina.si