Prodaja blaga zunaj prodajaln na območju občine Ajdovščina

Za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju občine Ajdovščina je potrebno pridobiti pisno soglasje občine.

Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu z določili ODLOKA o prodaji blaga zunaj prodajaln ter o gospodarjenju z javnimi tržnicami in sejmišči v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 74/2017 z dne 20. 12. 2017). S tem odlokom se ureja področje prodaje blaga zunaj prodajaln na premičnih stojnicah, s prodajnim avtomatom, nameščenim na zunanjih površinah, s potujočo prodajalno, priložnostno prodajo na prireditvah, shodih, sejmih ter prodajo na tržnicah in sejmiščih na območju občine Ajdovščina. 

Soglasja lahko občina izda za daljše časovno obdobje, vendar največ za eno leto, lahko pa ga izda tudi za občasno ali posamično prodajo.

Vlogo mora prodajalec oddati občini najmanj 15 dni pred začetkom nameravane prodaje, z izjemo vloge za pridobitev soglasja za prodajo hitro pokvarljivega sezonskega blaga, ki jo mora prodajalec oddati najmanj 5 dni pred začetkom nameravane prodaje.

Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju občine Ajdovščina