Ureditev cestnega priključka na javno cesto

 Cestni priključek na javno cesto lahko uredi vsak, ki je lastnik zemljišča ob občinski cesti, in izkaže potrebo po tem. Izvedba priključka je dovoljena le s soglasjem, ki ga izda občinska uprava, če s predlagano izvedbo niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve, zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.  

 To področje dela sodi v Oddelek za okolje in prostor

 

Obrazec: Vloga za ureditev cestnega priključka na javno cesto