Dovoljenje za dostop z vozilom na območje umirjenega prometa

 V skladu z načeli cestnega prometa mora vsak udeleženec cestnega prometa ravnati tako, da poteka promet nemoteno, umirjeno in varno. Še posebej to velja za območja umirjenega prometa, kjer imajo pešci prednost pred drugimi udeleženci cestnega prometa, hitrost prometa pa je omejena na 10 km/h.    

V občini Ajdovščina je območje umirjenega prometa določeno v naselju Vipavski Križ. V kraju velja tudi prepoved motornega prometa, razen za imetnike dovoljenj in dovolilnic.  

Dovoljenje pomeni začasen vstop z motornim vozilom na območje umirjenega prometa. Namenjeno je vzdrževalcem, organizatorjem prireditev, posebnim dostavam, lastnikom zemljišč znotraj območja (ki ne prebivajo v naselju) in podobno.

Dovolilnica je stalen vstop na območje, namenjen prebivalcem s stalnim ali začasnim prebivališčem znotraj območja umirjenega prometa.

Območje umirjenega prometa v Vipavskem Križu določa Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ.

Vloga za izdajo dovoljenja za dostop z vozilom na območje umirjenega prometa v Vipavskem Križu 

Vloga za izdajo dovolilnice za dostop z vozilom na območje umirjenega prometa