Zamenjava občinskega stanovanja

Občina Ajdovščina omogoča najemnikom občinskih stanovanj menjave. Pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za zamenjavo stanovanj ter postopek menjave določa Pravilnik o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 60/19).

Pravilnik o zamenjavah stanovanj Občine Ajdovščina

Stanovanje lahko zamenja le obstoječi najemnik občinskega stanovanja, ki v njem prebiva najmanj dve leti ter ima, ob splošnih pogojih, argumentiran razlog za menjavo.

Obrazec – vloga za zamenjavo stanovanja

Več informacij: Oddelek za družbene zadeve, gordana.krkoc@ajdovscina.si