Zaključni račun Proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014

Zaključni račun Proračuna Občine Ajdovščina za leto 2014