Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2010

 Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2010