Zaključni račun Proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017

 Zaključni račun Proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017