Sklep o pogojih za uporabo Dvorane prve slovenske vlade v Ajdovščini in dvoran po krajevnih skupnostih občine Ajdovščina v času volilne kampanje

07.09.2022

1. Pogoji za uporabo Dvorane prve slovenske vlade v času volilne kampanje za Lokalne volitve 2022

Dvorana prve slovenske vlade na naslovu Trg 1. slovenske vlade 1 Ajdovščina je na voljo organizatorjem volilne kampanje za Lokalne volitve 2022 v prostih terminih, po ceni za profitne dogodke in pod enakimi pogoji kot ostalim uporabnikom.

Cenik in pogoji uporabe Dvorane prve slovenske vlade so objavljeni na spletni strani:

https://dvorana-psv.ajdovscina.si/

2. Pogoji za uporabo prireditvenih prostorov po krajevnih skupnostih v občini Ajdovščina

Prostori, ki so v krajevnih skupnostih občine Ajdovščina namenjeni javnim prireditvam, so na voljo organizatorjem volilne kampanje za Lokalne volitve 2022 v prostih terminih, po tržni ceni in pod enakimi pogoji kot ostalim uporabnikom. 

 

Sklep o pogojih za uporabo dvoran v času volilne kampanje 

Seznam prostorov po krajevnih skupnostih, ki se bo po potrebi sproti dopolnjeval