Poziv za člane volilnih odborov

05.09.2022

 Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina obvešča politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane, da lahko do 15. 9. 2022 predlagajo kandidate za člane volilnih odborov na lokalnih volitvah 20. 11. 2022. Predlogu je obvezno potrebno priložiti soglasje in izjavo kandidata za člana volilnega odbora. 

Obvestilo - poziv za člane volilnih odborov 

Predlog kandidata za člana VO 

Soglasje kandidata za člana VO