Dodatni poziv za člane volilnih odborov

26.09.2022

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina poziva vse zainteresirane predlagatelje k podaji predlogov za člane volilnih odborov na lokalnih volitvah, ki bodo 20. 11. 2022.

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 29. 9. 2022 do 12. ure

Predlogu je obvezno potrebno priložiti soglasje in izjavo kandidata za člana volilnega odbora.

Instruktivna obrazca predloga predlagatelja ter soglasja in izjave kandidata sta  priložena v nadaljevanju tega obvestila.

Zaželeno je, da se predlaga za člane volilnih odborov osebe, ki so predhodno že bile članice  volilnih odborov na lokalnih volitvah. 

Dodatni poziv predlagateljem 

Predlog kandidata za člana volilnega odbora 

Soglasje kandidata za člana volilnega odbora