Obvestilo o glasovanju po pošti, predčasnem glasovanju in glasovanju na domu

12.10.2022

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina obvešča volivke in volivce o naslednjih možnosti in pogojih glasovanja: na lokalnih volitvah 20. 11. 2022:

I. GLASOVANJE PO POŠTI

1. Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo in želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo Občinski volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2. Vlogi (izjava) je potrebno priložiti ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Volivci, ki želijo glasovati po pošti, morajo poslati svojo vlogo (izjava) Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 9. 11. 2022.

2. Volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz 1. točke, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji, najkasneje pet dni pred dnem glasovanja in predložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo, odločbo).

Na podlagi sklepa Državne volilne komisije št. 014-5/2022, z dne 3. 2. 2022, lahko volivci, glasujejo po pošti, pod pogoji, da so v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2, najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja in da k vlogi priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Rok za vložitev vloge (izjava) iz 2. točke je ponedeljek, 14. 11. 2022.

Občinska volilna komisija bo upoštevala glasovnice, ki bodo prispele po pošti do 21 . 11. 2022 do 12. ure.

II. PREDČASNO GLASOVANJE

Volivci, ki se ne morejo udeležiti glasovanja na lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022, lahko predčasno glasujejo v torek, 15. 11. 2022, sredo 16. 11. 2022 in četrtek 17. 11. 2022 med 7.00 in 19. 00 uro na sedežu Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.

III. GLASOVANJE

- NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču dne 20. 11. 2022, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo (obvestilo) za glasovanje na domu volivci pošljejo Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, najpozneje do srede, 16. 11. 2022. K vlogi morajo priložiti zdravniško potrdilo (pisna potrditev zdravnika, tudi elektronska pošta, iz katere izhaja, da se volivec zaradi bolezni ne more osebno zglasiti na volišču).

Na domu lahko glasujejo tudi volivci, ki bodo v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2, pod pogojem, da o tem obvestijo Občinsko volilno komisijo Občine Ajdovščina najpozneje do srede, 16. 11. 2022 in da vlogi (obvestilo) priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu).

Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete na telefon št. 05 365 91 10.

 

Obrazca: 

Obrazec za glasovanje po pošti 

Obrazec za glasovanje doma