Obrazci za volitve v občinski svet

09.09.2022

Obrazec LV-2 - podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta 

Obrazec LV-7 - lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta 

Obrazec LV-8 - soglasje kandidata za članico/člana občinskega sveta 

Obrazec LV-11 - zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo(e) kandidatov za člana občinskega sveta 

Obrazec LV-12 - seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve 

Obrazec LV 16 - obvestilo o ogranizatorju kampanje 

ŠIFRANT - stopnja in naziv izobrabe 

Pri vpisu podatkov o stopnji in nazivu izobrazbe kandidatov pri naslednjih obrazcih:

-  LV-4: Kandidatura za župana,

-  LV-7: Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta,

-  KS 1: Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (skupina volivcev),

-  LV-6 KS: Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (politična stranka),

se uporablja naslednji šifrant:

Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe:   

000 Brez izobrazbe

110 Nepopolna osnovnošolska

120 Osnovnošolska izobrazba

130 Nižja poklicna izobrazba

140 Srednja poklicna izobrazba

150 Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 Doktorat znanosti in podobna izobrazba