Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v občini Ajdovščina

12.09.2022

 Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 29. redni seji sprejel 

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Ajdovščina, 

s katerim se določijo volilne enote za volitve članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina za volitve župana Občine Ajdovščina ter število članov občinskega sveta, ki se jih voli v posamezni enoti. 

Povezava na objavo odloka v Uradnem listu RS, št. 79/2022, z dne 3. 6. 2022