Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti

05.09.2022

Občinska volilna komisija je na svoji zadnji redni seji sprejela Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za redne člane svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina, ki bodo 20. 11. 2022. 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil - sveti krajevnih skupnosti