Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svet krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina

12.09.2022

 Občinski svet Občine Ajdovščina je na svoji 30. redni seji sprejel  

Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svet krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina, 

s katerim se določijo volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti in število članov svetov KS. 

Povezava na objavo v Uradnem listu RS, št. 89/2022, z dne 1. 7. 2022