Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe

16.09.2022

Pri vpisu podatkov o stopnji in nazivu izobrazbe kandidatov pri naslednjih obrazcih:

-  LV-4: Kandidatura za župana,

-  LV-7: Lista kandidatov za volitve članov občinskega sveta,

-  KS 1: Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (skupina volivcev),

-  LV-6 KS: Kandidatura za volitve članov sveta krajevne skupnosti (politična stranka),

se uporablja naslednji šifrant:

Uraden šifrant stopnje in naziva izobrazbe:   

000 Brez izobrazbe

110 Nepopolna osnovnošolska

120 Osnovnošolska izobrazba

130 Nižja poklicna izobrazba

140 Srednja poklicna izobrazba

150 Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 Doktorat znanosti in podobna izobrazba

 

Šifrant stopnje in naziva izborazbe