Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerah

19.11.2015

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.