Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper (ZIUGDT)

18.04.2018

Občina Ajdovščina objavlja Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času referendumske kampanje za referendum o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške progre Divača - Koper (ZIUGDT). 

Sklep o določitvi plakatnih mest - referendum drugi tir