Sklep - plakatiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev v EU parlament

05.03.2019

 Občina Ajdovščina objavlja Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plaktiranje v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament 2019. 

Sklep - plakatiranje v času volilne kampanje za EU parlament